หน้าหลัก arrow บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา
หน้าหลัก
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาโรงเรียน
วิสัยทัศน์
เป้าหมาย
พันธกิจ
บุคลากร
ระเบียบการสมัครเรียน
ปฏิทินกิจกรรม
บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
One Tablet Per Child
ติดต่อโรงเรียน
เว็บเมล์
กระดานสนทนา
ผู้จัดทำ
ผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 21/12/52
ผู้เยี่ยมชม: 2121502
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง PDF พิมพ์
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ   

Image

               โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา  ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในการประกวดการจัดกิจกรรมบูรณาการระดับปฐมวัย และสื่อประกอบการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ทางสถาบันวิจัยการเรียนรู้ และคณะทำงานบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน จัดขึ้น  เราได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับชั้น  รวมทั้งระดับอนุบาลซึ่งได้มีการบูรณาการเข้ากับการจัดกิจกรรมหลักทั้ง 6 กิจกรรม โดยเน้นที่ความสอดคล้องกับบริบทของชุมชน และแนวคิดพหุปัญญา เรานำวัสดุในท้องถิ่นมาผลิตสื่อการเรียนการสอน  และใช้ชายทะเลชะอำเป็นฉากในการจัดกิจกรรมซึ่งเราได้บูรณาการกิจกรรมทั้ง 6 กิจกรรม ในการจัดกิจกรรมนี้ตรงกับหน่วยการเรียนรู้ที่ 15 เที่ยวสนุกในชุมชน (มารักษาแหล่งท่องเที่ยวกันเถอะ) ในสาระที่ 2 เรื่องราวเกี่ยวกับบุคลลและสถานที่แวดล้อมเด็ก คือ 1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  2.  กิจกรรมกลางแจ้ง  3.  กิจกรรมเสริมประสบการณ์  4.  กิจกรรมสร้างสรรค์  5. กิจกรรมเกมการศึกษา  6. กิจกรรมเสรี ซึ่งเราได้จัดกิจกรรมดังนี้

Image Image

Image Image

Image Image

Image Image

Image Image

Image Image

Image Image

Image Image

Image Image

Image Image

Image Image

Image Image

Image Image

Image Image

Image Image

Image Image

Image Image

Image Image

Image Image

Image Image

Image Image

Image Image

Image Image

Image Image

Image Image

Image Image

Image Image

Image Image

Image Image

Image Image

Image Image

Image Image

Image Image

Image Image

Image Image

Image Image

Image Image

               โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการปลูกฝังจิตสำนึกด้านความพอเพียงให้กับเด็ก เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับเด็กตั้งแต่วันนี้และคงอยู่เรื่อยไปจนถึงอนาคต

ที่มา :  วารสารครูและผู้ปกครอง ปีที่ 5 ฉบับที่ 59 เดือนมกราคม 2552

 

 

 

 

Themes and Templates by dezinedepot